Vieringen tussen kerst- en veertigdagentijd

Nadat we op zondag 27 januari met Lichtmis de kerstcyclus hebben afgesloten, volgen er dit jaar nog vijf zondagen in de "gewone" tijd na Epifanie. Op deze zondagen lezen we uit het evangelie volgens Lucas over het optreden van Jezus in zijn geboortestreek Galilea. Daarbij lezen we uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, met name hoofdstuk 15, over de verrijzenis. De laatste zondag van februari vieren we de feestdag van de heilige Mattias, die na Pasen tot apostel gekozen werd om Judas Iskariot te vervangen. In zijn roeping, mogen we ook onze eigen roeping herkennen.

Zondag 3 februari: Vierde zondag na Epifanie. We lezen Lucas 4, 21-32 (Jezus in de synagoge van Nazareth).

Zondag 10 februari: Vijfde zondag na Epifanie. We lezen Lucas 5, 1-11 (roeping van de eerste leerlingen).

Zondag 17 februari: Zesde zondag na Epifanie. We lezen Lucas 6, 17-26 (zaligsprekingen).

Zondag 24 februari: Feest van de H. Mattias.

Zondag 3 maart: Achtste zondag na Epifanie. We lezen Lucas 6, 39-49 (het huis op de rots).

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties