Welkom

Veertigdagentijd

VeertigdagentijdIn veertig dagen gaan we op weg naar de Goede week - met Goede Vrijdag en Pasen. De liturgische kleur van deze periode is het paars van de bezinning. De vieringen in deze periode zijn soberder van karakter dan normaal. Zo zingen we geen gloria, zijn er minder kaarsen, en alleen wierook bij de voorbeden. Naast de zondagse vieringen zijn er extra ... Lees verder>>

Vastenactie 2017 - Maria Skobtsova huis in Calais

In Calais staat het Maria Skobtsova huis, een gemeenschap van vrijwilligers en van kwetsbare vluchtelingen uit landen zoals ... lees verder>>

Gemeentevergadering zondag 26 maart

Zondag 26 maart is er een gemeentevergadering na afloop van de dienst en de koffie. Alle parochianen, gastleden en ... lees verder>>

Welkom op de website van onze parochie! 

Een kleine parochie, dat wel. Een kleine gemeenschap van mensen die zich willen laten leiden door de woorden van het Evangelie. Al sinds de Reformatie komen hier mensen samen die in het luisteren naar de woorden van de Bijbel, het breken van het brood, het delen van de beker en de ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met God willen aangaan. 

U bent welkom op onze website, maar net zo goed welkom in ons prachtige kerkje op het Bagijnhof. 

 

We doen ons uiterste best om de website up-to-date te houden. We vinden het dan ook leuk om uw reacties te horen of te lezen. Ziet u hiervoor de mogelijkheden onder Contact. 

Robin Voorn, pastoor

 

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties