Nieuw gecomponeerde missen

  

De Raad voor de oud-katholieke kerkmuziek heeft zich beraden over het bestand aan missen (vaste misgezangen) voor gebruik in de liturgie. 
Dit bestand bestaat uit gregoriaanse missen en uit missen van latere tijd (16e tot en met de 20e eeuw). De meest recente toevoeging aan het repertoire was de Gertrudismis (2002) van componist Daan Manneke.

In het beraad is besloten dit repertoire uit te breiden met vier nieuw te componeren misordinaria. 

Lees verder op de landelijke website. Ook over de presentatie van de nieuwe muziek op 20 april 2013.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties