Nieuwe fotoreportage priesterwijding Robin

Een reportage van fotografe Anette Brolenius.

Anette heeft, al fotograferende, Robin een tijd gevolgd en hier is haar reportage van de wijding. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties