Vastengroet van de bisschoppen

Ook dit jaar schreven de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem weer een vastengroet aan de parochies. Zij kozen daarvoor het evangelie van Lucas hoofdstuk 4, waarin Jezus de tekst van Jesaja 61, 1-2  voorleest voor zijn stadsgenoten: 'De Geest van de Heer rust op mij want hij heeft mij gezalfd om een genadejaar van de Heer uit te roepen!' Voor de volledige tekst van de groet kijkt u hier. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties