Uitwijken naar de Lutherse Kerk voor koor en gebedsweek

Vanwege de restauratie aan het plafond in onze kerk is de geplande oecumenische dienst in de gebedsweek ( 23 januari) niet in onze kerk, maar in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde. Ook de eerste twee koorrepetities van het projectkoor zullen op die locatie gehouden worden. We zijn erg blij met deze uitwijkmogelijkheid voor de activiteiten die een grote ruimte vragen. 

Onze zondagse vieringen (zie agenda) houden we in onze eigen Nicolaaszaal op hetzelfde adres als onze kerk. Over drie weken hopen we weer gebruik te kunnen maken van onze kerkruimte. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties