Wat is christelijke meditatie?

Wat is christelijke meditatie?

Meditatie is het tot stilte komen in het centrum van ons wezen. Het is bidden met het hart. Luisteren met heel je wezen, aandacht hebben en stil zijn in het hier en nu, een actief proces dus om tot stilte te komen.

Het is een geestelijke weg, een spirituele discipline naar het centrum van ons ware wezen. Natuurlijk is het mogelijk meditatie alleen maar te gebruiken als een ontspanningstechniek die geest en lichaam beïnvloedt en het daarbij te laten. Het is heerlijk om eens even dat eindeloze naar binnen en naar buiten praten een halt toe te roepen en stress en spanning los te laten. Maar als je alleen dat zou doen, zou het een gemiste kans zijn en blijven we aan de oppervlakte van ons wezen.

Mediteren is het zoeken en het vinden van de stilte om er één mee te worden. Stilte is het kenmerk van de Geest.

De mantra meditatie brengt ons tot stilte, rust en eenvoud op een manier die zelf stil, rustig en eenvoudig is. Dit doen we door onze mantra gedurende de meditatie te blijven herhalen.

Achtergrond christelijke meditatie

Meditatie is universeel. In alle grote spirituele tradities is er de ervaring dat de menselijke geest zich in diepe stilte bewust kan worden van zijn bron. Vanuit deze bron zijn we verbonden met allen op aarde en proberen we elke dag weer te leven in liefde, mededogen, openheid en vertrouwen. Jezus leefde ons dit voor.

Meditatie vanuit de christelijke traditie wordt ook wel het gebed van het hart genoemd. Deze meditatie werd door de Benedictijner monnik John Main (1926-1982) opnieuw onder de aandacht gebracht.

John Main, de grondlegger van de Meditatie vanuit de Christelijke Traditie, kwam in contact met meditatie in Maleisië, waar hij onderricht kreeg van een Indiase swami. Jaren later ontdekte John Main echter dat in de vroegchristelijke traditie van de eerste eeuwen, de woestijnvaders zich ook op hun manier bezig hielden met meditatie. Dit inspireerde hem om het nog serieuzer op te pakken en over te brengen aan andere mensen. Inmiddels wordt er wereldwijd op deze manier gemediteerd. De meditatie in de christelijke traditie

  • sluit geen mensen uit en is niet dogmatisch.
  • is EEN spirituele weg naar God, niet als de (enige) weg.

In het gebed van armoede, en dat betekent het loslaten van alle beelden, gedachten en ideeën vallen de individuele verschillen weg en wordt een spirituele eenheid ervaren, die uitgaat boven de eenheid die een godsdienstige discussie tot stand kan brengen.

De meditatie is christelijk, omdat het beoefend wordt vanuit de christelijke traditie. Het brengt ons naar het gebed van Jezus zelf, het gebed van het hart.

Het uitgangspunt van christelijke meditatie is, dat de menselijke geest zich in diepe stiltebewust wordt van zijn eigen bron. Meditatie is dan een reis vanuit de geest- naar het hart, waar God aanwezig is. Door eenvoudig bij God aanwezig te zijn en aandacht te schenken aan Zijn aanwezigheid, worden we gevormd tot de persoon die God heeft bedoeld.

Meditatie is geen vlucht uit de werkelijkheid. Meditatie helpt ons juist het handelende deel effectiever te doen, waardoor er een volheid van leven ontstaat. Ze vullen elkaar aan, het zijn én het doen. In de meditatie gaat het niet om nadenken over God, ook niet om nadenken over zijn zoon Jezus of over de heilige Geest. We zoeken iets dat veel groter is: wij zoeken één te zijn met God, te zijn met Jezus, met elkaar verbonden te zijn in die alomvattende Geest.

Mediteren, hoe dan…….?

Tijdens de meditatie gebruiken we een gebedswoord of mantra, die – in stilte –voortdurend wordt herhaald. Meditatie is een vorm van gebed die beoefend wordt naast de gebruikelijke gebedsvormen.

We stoppen met onze activiteiten en gaan rustig zitten. We zitten rechtop en sluiten de ogen. Nu richten we onze aandacht naar binnen. We beginnen met het in stilte zeggen van een gebedswoord of korte zin (mantra) en blijven dit herhalen gedurende 20-30 minuten. Wanneer gedachten, beelden of andere afleidingen de geest binnenkomen, geven we deze geen aandacht en gaan terug naar de mantra.

De mantra, het gebedswoord leidt ons naar stilte, rust en eenvoud, zonder doelstellingen.

Meer informatie over deze vorm van mediteren vindt u op de website van christelijke meditatie: www.wccm.nl

 

De ervaringen van twee deelnemers kunt u via de links hieronder lezen:

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties