Robin en de oecumene oktober 2012

Uit de oecumene

In september was er weer een gezamenlijke dienst met de lutherse gemeente en waren wij bij hen te gast. Behalve Wietse en ikzelf waren er slechts drie andere parochianen. Onze kerk laat zich voorstaan op het belang dat zij aan oecumene hecht, maar in de praktijk valt dat tegen. Let wel; dit is geen verwijt, wel teleurstelling. Hoe kan er ooit echte eenheid tussen de kerken bereikt worden als we er nu al niet in willen investeren? Deelnemen aan elkaars diensten, ondanks de verschillen en de wederzijdse bezwaren, betekent in de ander een christelijke gemeenschap te willen zien die deel uit maakt van het Lichaam van Christus. Dat de ander het anders doet en andere accenten legt, neem je dan voor lief.

Komend seizoen zullen we weer een aantal maal samen vieren. Paasnacht bij ons en Paasdag aan de andere kant van de gracht. Bovendien zullen we tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen lang in onze kerk samenkomen om te bidden om de Geest. Deze negen dagen besluiten we weer aan de andere kant van de gracht met een feestelijke Pinksterdienst. Dat moet toch een groot feest worden: samen de komst van de Geest en het begin van de kerk vieren. Dat kan bijna niet anders.                                                   

  Robin

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties