Robin en de oecumene augustus 2012

Uit de oecumene

Robin Voorn

De eerste Delftse kerkennacht mag een succes genoemd worden. Hoewel in de evaluatie van de Nacht terug kwam dat er in de meeste kerken niet heel veel bezoekers van buitenaf zijn geweest, kijkt men toch vaak terug op een geslaagde avond.

Zeker de centrale opening en de eerste Hugo de Grootlezing mochten op veel aandacht rekenen. Daar waren bij elkaar toch ruim vijfhonderd mensen bij aanwezig. De centrale afsluiting werd minder druk bezocht. Ongeveer vijftig mensen kwamen nogmaals naar de Nieuwe Kerk om de eerste kerkennacht biddend en zingend in de completen af te sluiten. Desalniettemin was de sfeer in deze korte viering goed; bezinnend, beschouwend, intens.

Ook ons eigen programma mocht op wat aandacht rekenen. In totaal zijn er zo’n vijftig bezoekers geweest; rond twintig bij de vespers en dertig bij de lezing van de aartsbisschop.

Als er komend jaar weer een kerkennacht komt, wil ik graag met een aantal mensen over het programma nadenken. Dus als u ideeën heeft of u wilt meedenken, dan hoor ik dat graag!

Rondom de Oude Delft bevinden zich een aantal kerkgenootschappen die op één bepaald punt een grote overeenkomst vertonen: ze zijn allemaal klein. Met de lutheranen bestaat er sinds lang al een samenwerking. Nu gaat er ook met de remonstranten, de vrijzinnig hervormden en de doopsgezinden (kring) samengewerkt worden. In het komende seizoen bieden deze kerken, die zich inmiddels ‘Grachtengordel Oecumene’ noemen, gezamenlijk hun kringprogramma aan. Hiervoor wordt een apart boekje gemaakt dat eind augustus/begin september gereed zal zijn. Een voorzichtige samenwerking waarbij ieder zijn eigenheid bewaart, maar waarin we ook open staan voor de eigenheid van de ander.

Bij de foto's: Presentatie van het boek: Kerken van Delft, waarbij onze aartsbisschop aanwezig was.
                   De bisschop tijdens de lezing in onze kerk.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties