Robin en de oecumene juni 2012

Uit de oecumene

Robin Voorn

Enige weken geleden was ik namens de parochie en de Raad van Kerken Delft (RvK) aanwezig bij het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Ben Bolmer ofm. Hij is pastoor van de rooms katholieke Ursulaparochie. Namens onze parochie en de RvK mocht ik Ben, die ik al vele jaren ken, van harte gelukwensen en Gods zegen toewensen. Van de eigen parochie kreeg hij een reis naar Indonesië cadeau, waarmee een hartenwens in vervulling gaat.

Op Eerste Pinksterdag zal ik aanwezig zijn bij de intrede van de nieuwe predikant van de Remonstrantse Gemeente: ds. Eric Cossee. Samen met de lutheranen en de vrijzinnig hervormden gaan we de komende tijd kijken of we wat vaker samen kunnen werken, bijvoorbeeld met leeravonden. Een mooie gelegenheid dus om kennis te maken met de nieuwe collega.

Op 3 juni wordt de gerenoveerde kerk van het Apostolisch Genootschap  (AG) feestelijk in gebruik genomen. Voorafgaand aan de opening houden het AG en het Platform voor Religie en Levensbeschouwing een symposium met als thema ‘De kracht van verscheidenheid’. Ook hier hoop ik bij aanwezig te zijn

Op 23 juni vindt voor het eerst de ‘Kerkennacht’ plaats in Delft met het thema ‘Nacht van de kerk’. Daarover elders op deze website meer.

Op 24 juni zal ik aanwezig zijn bij het afscheid van pastor Tjeerd Visser van de Maria van Jessekerk. In Tjeerd vind ik een collega met wie ik veel gemeen heb. Beiden zijn we al eens bij de ander in de kerk te gast geweest om te preken. Hij gaat naar Dordrecht waar hij pastoor wordt van zowel de stad als de Drechtsteden. Ik wens hem een feestelijk afscheid en Gods zegen voor zijn nieuwe opdracht.

21 mei  2012

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties