Giften

   Giften voor onze kerk zijn aftrekbaar van de belasting.

Wilt u een gift storten voor  de bloemen, het parochieblad of een ander doel, doet u dat dan op het volgende nummer met vermelding van de bestemming die u voor ogen heeft. 

   Girorekening:  NL 41 INGB 0000 3852 45  t.n.v. Kerk en armenbestuur OK gemeente Delft

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties