Kerkbestuur

Kerkbestuur van de Delftse parochie

Deservitor (waarnemend pastoor)
Jan van der Steen
telefoon: 06 8367 5500
of via het contactformulier
Bereikbaarheid pastoor:
Maandag  
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag  
Vrijdag  
Zaterdag vrij, alleen in noodgevallen bereikbaar
 
Voor noodgevallen is de pastoor op maandag, dinsdag en donderdag overdag via de pastorie bereikbaar.
Krijgt u geen gehoor? Probeer dan een van de kerkbestuursleden te bellen.
 
Secretaris
Etienne van Cann
 

Penningmeester
Timon Idema

 
Girorekening: NL 41 INGB 0000 3852 45 t.n.v. Kerk en armenbestuur OK gemeente Delft
 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties