Diaconie

Tonny Molijn zat namens onze parochie in een landelijke diaconale commissie die nu in 2012 samenwerkend met anderen in twee delen verder gaat als binnenlands en buitenlands diaconaat. 

                                                        Sint Paulus                                 Sinte Barbara 

Plaatselijk heeft Tonny zitting in het oecumenisch bestuur van 'De Vijverhof'. Hier gaan diaconaat en oecumene dus samen.  

Hetzelfde geldt voor het landelijke project 'Schuldhulpmaatje', waaraan het Interkerkelijk Sociaal Fonds in Delft zich heeft verbonden.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties