Vieringen in de Paastijd

Christus is verrezen! Zeven zondagen lang vieren we dat het leven sterker is dan de dood.

Zondag 17 april om 10.00 uur vieren we onze Paasmorgendienst.

Zondag 24 april om 10.00 uur vieren we Beloken Pasen met een dienst van woord en gebed. We lezen het verhaal van de Emmaüsgangers.

Zondag 1 mei om 10.00 uur horen we hoe Jezus zijn leerlingen ontmoet in Jeruzalem.

Zondag 8 mei om 10.00 uur vieren we de zondag van de goede herder. Onze aartsbisschop gaat deze zondag voor.

Zondag 15 mei om 10.00 uur vieren we het gebod van de liefde in een dienst van woord en gebed.

Zondag 22 mei om 10.00 uur vieren we de zondag van de vrede.

Donderdag 26 mei om 10.00 uur vieren we het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer samen met de parochies van Schiedam en Den Haag, dit jaar in de kerk in Den Haag.

Zondag 29 mei om 10.00 uur vieren we de zevende zondag van Pasen, de 'zondag van de weeskinderen', waarin we lezen over de belofte van de komst van de Heilige Geest.

Tekening verrezen Christus door parochiaan Anna van Grevenhof.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties