Tweede zondag na Epifanie: de bruiloft te Kana

Evangelie: Johannes 2, 1-11

Bruiloft te Kana door Marten de Vos, 1597, OLV kathedraal Antwerpen. Bron: Wikimedia commons, publiek domein.

 

Overweging

De agent houdt de pastoor staande voor een alcoholcontrole. Op de vraag of meneer pastoor iets gedronken heeft, antwoordt de pastoor getrouw zijn waarheid:‘ Neen, meneer agent, vandaag niet’. De agent verzoekt meneer pastoor even in het blaaspijpje te blazen. Aldus geschiedt. Bij het aflezen van de alcoholmeter constateert de agent, dat meneer pastoor wel zeker gedronken heeft.
De agent toont de uitslag aan meneer pastoor, die zeer verbaasd reageert en zegt:
“ Heeft de Here vandaag weer water in wijn veranderd!”

Vandaag vieren we de bruiloft te Kana. Het derde teken van de wondere komst van Jezus in ons midden.

Plots is er geen wijn meer!

Het moet een bijzonder moment geweest zijn: die ontdekking dat uit druiven wijn gemaakt kan worden.

Maar oud is de wijn zeker. Noach overleeft de zondvloed in zijn ark. Als de ark stil valt stapt hij na 40 dagen uit zijn ark. Het eerste dat Noach onderneemt is dat hij een wijngaard aanlegt. (Genesis 9, 20 - 23). Hij houdt zo veel van de vruchten van de druif dat hij dronken wordt van de vele glazen zoals de schrijver van het boek Genesis ons laat weten:

Hij dronk van de wijn,
werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan.

Vandaag vertelt Johannes ons van een bruiloftsfeest. Op de derde dag.

Maria is er. Bijzonder dat zij als eerste genoemd wordt zonder nadere toelichting. Pas dan volgen Jezus en de leerlingen. Van andere gasten wordt niet gerept.

Moeder Maria eerst. Zoon Jezus volgt.

Zij is er. En zij ziet en zegt: ‘Jezus, ze hebben geen wijn meer.’

Ongekend fel haalt Jezus uit naar zijn moeder en spreekt – haar toesnauwend - aan. Niet lief moedertje maar: Vrouw wat wil jij van mij? Mijn tijd is nog niet gekomen.

En toch is het Maria met haar spreken die het tekort opmerkt.

Dat kan zo niet blijven. Haar opmerkelijke zien is de aanzet tot de verandering tot de ommekeer:

“Kijk, Jezus, ze hebben geen wijn”.

Het is de vrouw die de verandering in gang brengt. Het is Maria die de weg wijst, als eerste voorgangster!?.

“Mijn tijd is nog niet gekomen” antwoordt Jezus.

Een uitspraak die te denken geeft. Alhoewel wij weten van zijn levenseinde en zijn opstaan.

Begint Johannes om deze reden zijn evangelie met de woorden?:

… op de derde dag … Op de derde dag zal hij opstaan. Tot leven, tot nieuw leven.

Maria laat zich niet door zoonlief wegzetten maar zegt de bedienden naar Jezus te luisteren. “Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is”. Dan komt Jezus in beeld: “Vul de vaten’, schep en breng het naar de ceremoniemeester”. Ze zullen hun opdracht vast niet begrepen hebben, maar ze vullen de vaten tot de rand. Zo’n vat kan ongeveer veertig liter water bergen. Al met al 240 liter water dus.

Waar er gebrek is - zoals op dit feest - is de oplossing eenvoudig: in actie komen, doe en luister naar zijn stem. Verandering is enkel mogelijk als we de mouwen opstropen, de handen uit de mouwen halen en aan de slag.

Jezus wil niet dat mensen gebrek lijden. Waar het fout dreigt te gaan, roept hij u en mij op om vaten te vullen. Een vat van gebed, een vat van inzet, een vat van menslievendheid.

Wat in Kana gebeurt zet de wereld op zijn kop: waar God is, daar is overvloed. Jezus ziet met andere ogen naar die bruidegom zonder wijn, Jezus ziet de mens in moeilijkheden. De overvloedige wijn op het feest van Kana is een teken dat Gods bruiloftsfeest met de mensheid.

Een mooi beeld van het water dat in wijn verandert schrijft de Griekse schrijver Nikos Kazantzakis in zijn boek ‘Christus, opnieuw gekruisigd:

Het water zag zijn Heer en bloosde,

zoals een bruid bloost voor haar bruidegom.

Overvloedig stroomt de wijn op het feest. Gods geest in de het water gevaren. De ceremoniemeester weet niet waar de wijn vandaan komt. Ook wij weten niet vanwaar de Messias komt.

Wijn als teken van vreugde. Wijn als symbool van de intocht in een nieuw leven. Toen de Israelieten na de uittocht uit Epypte het land van de belofte wilden binnen gaan, worden 12 spionnen als verkenners, padvinders op pad gestuurd met de opdracht: Vindt het goede pad! Zij ontdekten een land dat overstroomde van melk en honing. Als bewijs dragen de verspieders op hun nek een gigantische druiventros mee. Wijn is het teken van de messiaanse tijd. Wij geloven dat met de komst van Jezus in de grote wereld, in onze kleine wereld de tijd van de Messias is gekomen.

Als wij eucharistie vieren, is Jezus aanwezig in ons midden in de tekenen van brood en wijn.

We sluiten af: In navolging van Teresa van Avila die God aantreft tussen de potten en de pannen mogen we vandaag weten dat het heil in kannen en kruiken is. Hier en nu.

Prosit!

לחְַיּיִם

L’chaim

Op het Leven!

Amen

In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest.

Amen.

 

Voorbede

God,

U bidden wij dat de bruiloft in Kana

een teken mag zijn

van feestelijke verbondenheid,

om zorgvuldig met elkaar om te gaan,

om open te staan voor elkaar in al onze verschillen,

om zo parochie in deze onze wereld te zijn,

waar onrust en onzekerheid de maat slaat,

dat wij bij U thuis mogen zijn.

Dit vragen wij U

in de Naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Amen.

 

 


 

U kunt onze parochie in deze moeilijke tijd steunen via onderstaande Tikkie, of door een bijdrage op rekening  NL41INGB 0000 385245 ten name van Kerk-en Armenbestuur OK Gemeente Delft.

Directe link voor de Tikkie: https://tikkie.me/pay/OKKDELFT/dYnrEJnVDeyNJiAb4moU7N

 

 

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties