Driekoningen

Drie koningen ?

Op 6 januari vieren we het feest van de openbaring van de Heer Jezus Christus aan de volken, zoals her zo mooi omschreven staat in ons kerkboek. In de volksmond spreken we van ‘Drie Koningen’. Kort en klaar. 

Laten we eerst het evangelie lezen van die Drie. En we lezen nog enkele verzen erbij. Er is te veel spannends gebeurt om hier niet even bij stil te staan.

Matteüs 2, 1-16 (volg de link om de tekst te lezen).

De Koning zonder hoofd  

6 januari is de dag waarop drie magiërs aankomen bij de stal, zo lezen wij in het evangelie. Magiërs als zoekers die van ver komen. Ze brengen het kind rijke gaven: goud, wierook, mirre. Koninklijke gaven. Dan moeten de drie wel koningen zijn geweest. Helemaal verzonnen is dit niet. Jesaja spreekt van koningen die goud en mirre meebrengen. En de psalmdichter maakt het allemaal nog mooier, die het uitzingt: “Leve de koning van Tarsis en Seba!... die geschenken meebrengen!” 

Dit prachtige verhaal wordt verteld en doorverteld. Het wordt nog mooier gemaakt. Je weet wat er gebeurt: de magiërs worden de wijzen uit het oosten. Of ze slaan de hoek om en komen ineens uit Afrika, Azië, Europa. Ze verschieten van kleur: een van de drie is de zwarte koning. De leeftijdloze drie worden jong en oud en ééntje ertussenin. 

Epifanie betekent verschijnen, zich laten zien. Jezus laat zich zien aan allen, ongeacht, kleur, sekse, vluchteling, de arme en de rijke, de verschoppeling en de machtige. Jezus maakt zich bekend aan hen die naar hem op zoek zijn. Wie zoekt, zal vinden.

Eén van de drie koningen kan er met zijn hoofd niet bij. Hij piekert zich suf. Het lijkt alsof hij onderweg zijn hoofd is verloren. 

Van kippen wordt gezegd dat ze rondlopen als kippen zonder kop. Maar een koning, die zijn hoofd kwijt is? Hij weet niet wat hem nu te doen staat. Dit wonder is hem te groot. De twee andere koningen zien zijn verwardheid, nemen hem bij de hand en brengen hem naar de stal. Van heel ver weg klinkt een groet: Welkom bij de kribbe!

O ja, bijna vergeten: de koningen hebben in het verloop van de tijd namen gekregen, die we niet in de bijbel kunnen terugvinden: Caspar, Balthasar, Melchior. Mooie namen, die staan voor de zegen over ons huis: 

 

Christus Mansionem Benedicat - Christus zegene dit huis.

 

 


 

U kunt onze parochie in deze moeilijke tijd steunen via onderstaande Tikkie, of door een bijdrage op rekening  NL41INGB 0000 385245 ten name van Kerk-en Armenbestuur OK Gemeente Delft.

Directe link voor de Tikkie: https://tikkie.me/pay/OKKDELFT/dYnrEJnVDeyNJiAb4moU7N

 

 

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties