Nieuwe coronamaatregelen

SARS-CoV-2 virus, afbeelding Alissa Eckert, MS en Dan Higgins, MAM, CDC, public domain. Bron: Wikimedia commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.pngIn navolging van de aangescherpte coronamaatregelen door de overheid en het advies dat de Oud-Katholieke Kerk van Nederland op 17 november heeft uitgebracht, nemen we de volgende maatregelen voor onze parochie:

  1. We vragen iedereen de basisregels (opnieuw) in acht te nemen. De basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen, en zorg voor voldoende frisse lucht.
    Het coronatoegangsbewijs (CTB) is niet van toepassing is op kerkdiensten.

  2. De anderhalve meter maatregel blijft van toepassing. Aangezien we in de Nicolaaszaal niet op een veilige manier de 1.5 m kunnen handhaven, vervalt het koffiedrinken na afloop van de viering.

  3. Kerkgangers hebben een vaste zitplaats (aangegeven door de kussentjes) en verplaatsen zich zo min mogelijk. Huishoudens kunnen bij elkaar zitten.

  4. De mondkapjesplicht geldt voor alle verplaatsingen: bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen binnen het gebouw vragen we kerkgangers een mondkapje te dragen. Dit is niet alleen van toepassing voor de dienst maar ook van toepassing bij alle kerkelijke bijeenkomsten. Vooraf aanmelden is niet nodig. We willen kerkgangers wel registreren om mensen te kunnen informeren als zij mogelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon.

  5. Van groot belang blijft een goede ventilatie. De koster zal hiervoor zorgdragen.

  6. Het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst wordt beperkt. Hierover wordt u bij de afkondigingen en in het liturgieblaadje geïnformeerd.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties