Vieringen in oktober en november

Profeten, heiligen en martelaren. Schilderij van Fra Angelico, publiek domein (bron: Wikimedia commons).

Deze maand lezen we verder in het evangelie van Marcus, vergezeld van oud-testamentische lezingen uit Genesis, Jesaja en Wijsheid, en lezingen uit de brief aan de Hebreeën. Op zondag 31 oktober vieren we het hoogfeest van alle heiligen.

Zondag 3 oktober: Marcus 10, 2-16 (zondag van het huwelijk).

Zondag 10 oktober: Marcus 10, 17-31 (zondag van de rijke).

Zondag 17 oktober: Marcus 10, 35-45 (zondag van de zonen van Zebedeus).

Zondag 24 oktober: Marcus 10, 46-52 (zondag van Bartimeus).

Zondag 31 oktober: Allerheiligen

Zondag 7 november: H. Willibrordus

Zondag 14 november: Marcus 12,38-13,2 (zondag van de weduwe)

Zondag 21 november: Marcus 13,14-27 (zondag van de voleinding)

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties