Vieringen in september

De (gevleugelde) leeuw is het traditionele symbool voor de evangelist Marcus. Schilderij van Vittore Carpaccio, publiek domein (bron: Wikimedia commons).

Na een 'uitstapje' naar het evangelie van Johannes, keren we in september terug naar lezingen uit het evangelie van Marcus, vergezeld van oud-testamentische lezingen uit Jesaja, Wijsheid en Numeri, en lezingen uit de brief van Jakobus. In de eerste twee zondagen staan genezingsverhalen centraal; in het tweede paar volgt een vooruitblik op wat komt na Jezus' tijd op aarde.

Zondag 5 september: Marcus 7, 31-37 (genezing van een doofstomme).

Zondag 12 september: Marcus 9, 14-29 (genezing van een bezeten jongen).

Zondag 19 september: Marcus 9, 30-37 ("wie de eerste wil zijn, moet de laatste zijn").

Zondag 26 september: Marcus 9, 38-48 ("wie niet tegen ons is, is voor ons").

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties