Zondag van de goede herder - 25 april

Landschap met schapen en herder, Anton Mauve, Cincinnati art museum / Wikimedia commons, public domain. 

 

EVANGELIE               JOHANNES 10, 11 – 16

 

Johannes 10, 11 – 16 

 

11 Ik ben de goede herder. 

Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

12 Een huurling, iemand die geen herder is, 

en die niet de eigenaar van de schapen is, 

laat de schapen in de steek 

en slaat op de vlucht 

zodra hij een wolf ziet aankomen. 

De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 

13 de man is een huurling 

en de schapen kunnen hem niets schelen. 

14 Ik ben de goede herder. 

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 

15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. 

Ik geef mijn leven voor de schapen. 

16 Maar ik heb ook nog andere schapen, 

die niet uit deze schaapskooi komen. 

Ook die moet ik hoeden, 

ook zij zullen naar mijn stem luisteren: 

dan zal er één kudde zijn, 

met één herder. 

 

OVERWEGING

 

De Heer is mijn herder

 

‘De Heer is mijn herder’ zegt de oude baas in het verpleeghuis, waar hij sinds enige tijd verblijft. Spontaan vervolgt hij: ‘En … het heeft mij aan niets ontbroken’. Deze bekende woorden maken mij diepe indruk als ik als zijn geestelijke verzorger zijn woorden tussen haakjes wil plaatsen: ‘ … u heeft mij eerder verteld …’ De oude baas 

zegt zijn woorden kracht bij: ‘Neen, het heeft mij aan niets ontbroken. Ik heb een goede vrouw getrouwd. Mooie kinderen hebben wij mogen ontvangen van de Heer. Onze jongste is op vroege leeftijd verdronken bij het zwemmen. De laatste twaalf jaar van haar leven heb ik mijn vrouw thuis verzorgd. Het was zwaar, zeker, niet gemakkelijk altijd. Mijn belofte van trouw aan haar tot de dood ons scheidt heb ik waar gemaakt. Wie ja zegt, moet ook ja doen. … Neen, het heeft mij aan niets ontbroken. De Heer is mijn herder’.

 

Daar wordt je stil van. De man maakt de balans op van zijn leven. Wat in mijn oren als een zware last klinkt, is voor hem te dragen door dit citaat van psalm 23. Zoals dat zo mooi gezegd kan worden: zijn draagkracht is in evenwicht met zijn draaglast. Er is geen score lijst van wat te dragen, wat niet te dragen is in dit leven in ons leven, in zijn leven. 

 

Het komt niet veel voor, maar vandaag wel. De vierde zondag van Pasen krijgt een extra vermelding: “Zondag van de goede herder”. Je zou wel kunnen zeggen dat de lezingen van vandaag zwanger zijn van de goede herder. Of we nu de profeet Ezechiël lezen, de psalmist horen zingen of de evangelist Johannes zijn goede boodschap horen verkondigen.

 

God als herder. Het is een beeld die de gehele bijbel door langs komt. Het beeld van God als herder is een vertrouwd beeld, ontleend aan het landschap van het land Israël. Bijzonder is dat de tederste en meest onschuldige gevoelens in de bijbel zichtbaar en tastbaar worden gemaakt met een beeld ontleend aan het leven van de dieren. Het dier als stille prediker.

 

Want Gij met mij

 

 

Hoe zwaar mijn leven ook is. Al ziet het zwart voor mijn ogen. Moet ik gaan door donkere kloven, dood de schaduw van de dood… ik vrees geen onheil. Verzuchtingen van David. En dan staat in het hart van deze psalm in de oorspronkelijke tekst: ‘Want Gij met mij’. Op velerlei wijze vertaald: ‘Want naast mij gaat gij’. ‘Want u bent bij mij’. ‘want Gij zijt bij mij’. ‘Want U bent bij mij, Heer’. David betrekt de openingswoorden van de psalm op zichzelf. U bent bij mij.

In alle eenvoud staat bij psalm 23 ‘Een psalm van David’. David als herdersjongen die zo vertrouwd is met zijn schapen. En zijn schapen met hem. Een mooie uitleg vertelt ons van het gevoelige leven van David als jongeman. In eenzaamheid hoedt hij de kudde aan hem toevertrouwde schapen. Maar bij wie kan hij terecht als de eenzaamheid hem te groot wordt, als de zorg om de schapen hem te macht wordt? Hij dicht de psalm, psalm 23. 

 

De psalmen kun je lezen en verstaan als verdichtingen van het leven. In die zin zijn psalmen steun en toeverlaat door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Ook al is niet met zekerheid te zeggen wanneer de psalmen aan het papier zijn toevertrouwd, mondeling zijn ze overgeleverd van vader op zoon, van David op Jezus, die psalm 23 op zichzelf betrekt: Ik ben de goede herder. 

 

De goede herder zal voor de hoorders van die dagen een bekende en vertrouwde man zijn. Schapen horen bij het leven van alledag. De herder hoedt zijn schapen. De schapen weten zich onder zijn hoede in goede handen. Al ben ik zelf opgevoed met schapen, de volgende generaties kennen de herder en zijn schapen enkel van de film, de buis, de kerkgang of hebben van de herder gehoord via oma of opa. De herder met zijn of haar schapen is enkel nog te bewonderen als een attractie, gesubsidieerd en te vinden in de buitengebieden van menig stad wanneer de schapen de naast de rijkswegen gelegen terrassen afgraast.

 

De herder is een pastor. De pastor is een herder. Wat is nu een goede herder. ‘Ik ben de goede herder’ zegt Jezus in de woorden van Matteus. Jezus geeft zelf antwoord op deze vraag. De goede herder kent zijn schapen. Omgekeerd wordt de goede herder gekend door zijn schapen, herkend aan zijn zorgzame omgang. De goede herder geeft om zijn schapen. En hij maakt geen onderscheid tussen zwarte schapen en witte schappen. Het vreemde buitenissige schaap telt mee.

 

‘Wat is nu een goede herder?’ is de vraag die langskomt als ik met collega pastores in onze wekelijkse zoom ontmoeting op zoek ga naar e

en antwoord. 

Eerlijk!!:  … we gaan ons niet op de borst kloppen.  

Bijzonder en verrassend zijn de antwoorden niet: een goede herder is betrouwbaar, zorgzaam, hoopt ten volle dat het allemaal goed komt, gaat op zoek naar de ver dwaalde die verloren rondloopt – op zoek naar een veilig thuis – Alle schapen worden gelijk behandeld.  

 

De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat enige zelfkennis de pastores niet ontzegd kan worden: Er is geen schaap zo blank of er zit wel een vlekje aan.

 

Ik ben de goede herder, zegt Jezus. 

In zijn voetspoor treden wij.

 

AMEN

 

 

 

VOORBEDEN

 

God van alle leven,

 

U bidden 

wij voor uw wereld, geteisterd door corona, lijden en dood.

 

U bidden wij 

voor wie het leven laten.

 

U bidden wij 

voor wie rondom staan

 

U bidden wij 

voor wie de helpende handen aanreiken

 

U bidden wij 

voor wie wij verloren hebben een de dood of aan het leven

 

U bidden wij 

om Uw Nabijheid

 

U bidden wij

om stilte om Uw spreken tot ons te horen en te verstaan.

 

 

 


 

U kunt onze parochie in deze moeilijke tijd steunen via onderstaande Tikkie, of door een bijdrage op rekening  NL41INGB 0000 385245 ten name van Kerk-en Armenbestuur OK Gemeente Delft.

Directe link voor de Tikkie: https://tikkie.me/pay/OKKDELFT/6f5544Y9MXAXTXWs57hPCU

 

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties