Vierde verlenging lockdown

De regering heeft op 23 maart besloten de lockdown te verlengen tot in ieder geval dinsdag 20 april 2021. Het advies van het CIO, het gezamenlijk overleg van bijna alle kerken in Nederland met de Rijksoverheid, is in deze lockdown helder en vooralsnog niet veranderd: houd de kerkdiensten online met slechts de daarvoor benodigde voorgangers en de medewerkers die de online dienst mogelijk maken. Onze kerkgebouwen blijven derhalve conform de huidige maatregelen vooralsnog gesloten. De vieringen gaan door in de livestream en worden vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube uitgezonden. Alle informatie hierover is te vinden op de pagina Online Vieren op de landelijk website. U vindt daar ook de laatste update over de maatregelen.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties