Protocol vieringen in coronatijd

Sinds 7 juni vieren we weer eucharistie in onze parochiekerk. De vieringen zijn anders dan normaal, omdat we nog steeds voorzorgsmaatregelen moeten treffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat neemt niet weg dat u van harte welkom bent.

De belangrijkste aanpassingen in het kort:

  • Net als in het hele openbare leven is in de kerk de anderhalvemeter-regel van kracht.
  • Er mogen maximaal dertig mensen in de kerk, inclusief mensen die meewerken aan de viering. Dat betekent dat er ruimte is voor zo'n 25 kerkgangers. Om dat te reguleren, moet u zich vooraf aanmelden.
  • Tijdens de viering wordt er door de gemeente niet gezongen; wel zullen de voorganger en een of twee cantores zingen. De acclamatie, het credo, de voorbeden, delen van het eucharistisch gebed, en het looft en dankt worden gesproken, zodat de gemeente daaraan wel mee kan doen.
  • Bij de vredegroet en de uitreiking van de eucharistie blijft iedereen op zijn/haar plaats.
  • Collecteren doen we digitaal of bij de uitgang.
  • Napraten kan alleen buiten de kerk. Bij goed weer was er in de zomer koffie op het Bagijnhof; vanwege de aanscherping van de maatregelen moeten we hier helaas weer mee stoppen.
  • Met ingang van 4 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Aanmelden (voor een of meerdere vieringen, voor een of meerdere personen) kan per email bij de secretaris van het bestuur, secretaris@delft.okkn.nl

Verdere details kunt u lezen in het bijgevoegde document (bijgewerkt op 9 december); wij verzoeken iedereen dit zorgvuldig door te lezen en de aanwijzingen te volgen, zodat we veilig samen kunnen vieren.

Naast de vieringen in onze eigen parochiekerk verzorgt de landelijke kerk nog steeds online eucharistievieringen.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties