Heropening kerk 7 juni

Op 7 juni vieren we, voor het eerst sinds lange tijd, weer eucharistie in onze parochiekerk. De viering zal anders zijn dan normaal, omdat we nog steeds voorzorgsmaatregelen moeten treffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat neemt niet weg dat u van harte welkom bent.

De belangrijkste aanpassingen in het kort:

  • Net als in het hele openbare leven is in de kerk de anderhalvemeter-regel van kracht.
  • Er mogen maximaal dertig mensen in de kerk, inclusief mensen die meewerken aan de viering. Dat betekent dat er ruimte is voor zo'n 25 kerkgangers. Om dat te reguleren, moet u zich vooraf aanmelden.
  • Tijdens de viering wordt er door de gemeente niet gezongen; wel zullen de voorganger en een of twee cantores zingen. De acclamatie, het credo, de voorbeden, delen van het eucharistisch gebed, en het looft en dankt worden gesproken, zodat de gemeente daaraan wel mee kan doen.
  • Bij de vredegroet en de uitreiking van de eucharistie blijft iedereen op zijn/haar plaats.
  • Collecteren doen we digitaal of bij de uitgang.
  • Er is geen koffie na de dienst; napraten kan alleen buiten de kerk.

Aanmelden (voor een of meerdere vieringen, voor een of meerdere personen) kan per email bij de secretaris van het bestuur, secretaris@delft.okkn.nl

Verdere details kunt u lezen in het bijgevoegde document; wij verzoeken iedereen dit zorgvuldig door te lezen en de aanwijzingen te volgen, zodat we veilig samen kunnen vieren.

Naast de vieringen in onze eigen parochiekerk verzorgt de landelijke kerk nog steeds online eucharistievieringen.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties