OKKN Protocol Kerk zijn in de anderhalvemeter-samenleving

Tot onze grote vreugde biedt de ingezette gefaseerde verruiming van de ‘corona’ maatregelen ook ruimte voor (gedeeltelijke) hervatting van het kerkelijk leven. Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus. Deze maatregelen zijn opgenomen in het OKKN Protocol Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving, dat u hier kunt vinden op de site van de landelijke kerk.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties