Maatregelen rondom coronavirus

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de landelijke kerk richtlijnen opgesteld om bij vieringen en andere activiteiten de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Wij volgen deze richtlijnen in onze parochie. Concreet betekent dit het volgende:

  • Geen handen schudden voor, tijdens en na de dienst.
  • De wijwaterbakken zijn geleegd.
  • Communie wordt alleen uitgereikt in de vorm van de hostie (of, voor wie dat wenst, geestelijk).

De volledige richtlijn vindt u op de landelijke site.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties