Twee lezingen over de Bijbelse feesten, de joodse wortels van het christelijk geloof

Op woensdag 9 oktober en op woensdag 16 oktober zal Tineke Visser ons meenemen op een reis langs de bijbelse feesten, de joodse wortels van ons christelijk geloof.

De twee lezingen vormen één geheel: op 9 oktober komen de Voorjaarsfeesten aan bod, en op 16 oktober de Najaarsfeesten.

Naast het horen is er ook iets te zien. We zien o.a. foto’s van een aantal schilderijen van Jip Wijngaarden, voormalig actrice (Anne Frank), maar later schilderes geworden. Zij heeft toestemming gegeven om deze foto’s te gebruiken.

Daarnaast zullen er boeken over het onderwerp van de lezingen zijn, zodat u in de pauze de boeken kunt inzien of titels voor uzelf kunt noteren.

De lezing op 16 oktober over de Najaarsfeesten, valt middenin het Loofhuttenfeest. Om naast het horen ook iets van dit feest te kunnen proeven, zullen er na afloop hapjes uit de joodse keuken geserveerd worden. En de Bijbel-In zal aanwezig zijn met diverse producten uit Israël.

 

De lezingen voeren ons in vogelvlucht langs de eerste boeken van de bijbel, waar we de diverse Verbonden tegenkomen, zoals de belofte die God aan Eva deed na de zondeval, het Verbond met Noach, Verbond met Abraham, Verbond met Israël op de Sinai, etc. We horen over de instelling van de Voorjaarsfeesten en de Najaarsfeesten en gaan deze één voor één langs. We volgen Jezus bij diverse optredens die beschreven staan in de evangeliën, en we ontdekken de diepe betekenis van Zijn werk op aarde en Zijn lijden, sterven en verrijzenis.

 

In een aantal tweeluikjes bij de Voorjaarsfeesten zien we hoe Jezus deze Voorjaarsfeesten tot op de minuut nauwkeurig heeft vervuld.  Ook over de Najaarsfeesten valt veel te leren. We krijgen op deze manier een dieper inzicht in de achtergrond van ons christelijk geloof. We gaan de rijke symboliek herkennen die in de kerkelijke liturgie verborgen zit, met name in de liturgie van de katholieke kerk (O.K.K. en RK). En gelukkig komen ook in de protestantse liturgie gaandeweg meer symbolen terug.

 

Het programma op beide avonden begint om 19.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur (boekentafel).

U bent van harte welkom in de Schuilkerk aan het Bagijnhof in Delft.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties