Nieuwe Bisdomgroep

Sinds kort zijn de parochies van het aartsbisdom Utrecht opnieuw ingedeeld. De verschillende parochies zijn samengebracht in drie bisdomgroepen. Bisdomgroep West bestaat uit de parochies Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Schiedam. Tijdens de vergadering bespreken de pastores het wel en wee in de parochies en zaken die spelen op het diocesane niveau. Daarnaast wordt ook aan toerusting gedaan via het bestuderen van een boek of door het uitnodigen een gastspreker. Het avondgebed wordt samen gebeden, waarna nog gezamenlijk de maaltijd wordt genuttigd.

Op woensdag 8 mei kwamen de pastores van Bisdomgroep West voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Tijdens de bijeenkomst werd stil gestaan bij het overlijden van Remco Robinson, pastoor van Middelburg, eerder dit jaar. Op de foto achter: pastores Leen Wijker (Den Haag/Schiedam) en Hans de Rie (Rotterdam). Voor: Pastores Henk Schoon (Gouda/Dordrecht), Helen Gaasbeek (Leiden), Robin Voorn (Delft).  Priester Ruud Bosma, werkzaam in het categoriaal pastoraat, was verhinderd.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties