Bisdomdag Utrecht

Onder de titel ‘Familie… familiekerk?’ wordt op zaterdag 11 mei, van 10.00-17.30 uur, in de Ste Gertrudiskathedraal in Utrecht een bisdomdag georganiseerd. Allemaal maken wij deel uit van families: minstens hebben wij een gezin van herkomst en groot- en overgrootouders. Familierelaties kunnen prachtig, hecht, ingewikkeld en moeilijk zijn. Ouders hebben invloed op kinderen, broers en zussen op elkaar. Soms lijken patronen zich te herhalen, soms kiezen mensen een eigen weg. Op deze bisdomdag hebben we het over families én over onze ‘familiekerk’, waarin velen elkaar kennen en er veel familieverbanden zijn. Een kerk waar je gezien wordt en waarin iedereen kan meedoen. De keerzijde hiervan werd genoemd door het rapport over misbruik van de Commissie Stevens. Deze beschreef de Oud-Katholieke Kerk bij uitstek als een kerk met een ‘familiair karakter’. ‘Er is grote loyaliteit aan de geloofsgemeenschap, wat er soms toe leidt dat er ook een grote loyaliteit is aan de dader en dat er een cultuur is waarin het elkaar aanspreken op gedrag minder ontwikkeld is.’ Op 11 mei verkennen we de positieve en minder positieve kanten van families en van het zijn van een familiekerk.

Programma

In de viering, waarin aartsbisschop Joris Vercammen voorgaat, gaat het over wie de broers en zusters zijn van Jezus. Job van der Wal, mimespeler, brengt ons in beweging en geeft een eigen betekenis aan de lezing en overweging. Kees Bregman, predikant en contextueel therapeut / counselor, zal vervolgens spreken over loyaliteiten en het belang van dialoog in families en het verschil tussen kerkgemeenschap en familiegemeenschap. Tijdens de dag volgen de jongeren gedeeltelijk hun eigen programma, onder leiding van jongerenpastor Michael van den Bergh. Zie hierover ook www.okj.okkn.nl.

Daarnaast kunt u twee keer kiezen uit vier interactieve workshops. Hierin gaan we werken aan ons voornemen naar aanleiding van het rapport om te gaan werken aan een cultuur binnen onze ‘familiekerk’ waarin we elkaar durven aanspreken, grenzen leren aangeven, het gesprek aangaan over wat belangrijk is en toegerust raken om signalen van misbruik op te pikken. Hoe gaan we, binnen en buiten de kerk, in eigen omgeving en in onze familie, goed met elkaar om? We doen dat onder leiding van vier zeer bekwame gespreksleiders:

Workshop 1: ‘Ruimte innemen en grenzen stellen.’
Leiding: Ineke Los-de Mare en Margaret Steeman, haptotherapeuten.

Workshop 2: ‘Je kerk en omgeving: een veilige plek? Werken aan (seksuele) veiligheid voor iedereen, in kerk en maatschappij.’
Leiding: Willem Kolkman, stichting SMPR, rechercheur politie.
Workshop 3: ‘Feedback geven en feedback ontvangen.’
Leiding: Alexandra Gerny, coach en consultant.

Workshop 4: ‘Hoe werken familieverhoudingen? Inzicht krijgen aan de hand van een casus.’
Leiding: Annette Melzer, predikant, contextueel hulpverlener en supervisor.
U kunt u aanmelden via de website www.okkn.nl/inschrijven/4/bisdomdag-utrecht.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties