Gezamenlijke 4 mei herdenking 2019

Op zaterdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

 

Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt.

Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.

 

Voorgangers zijn ds. Moritz Pfaehler, Geestelijk Verzorger van het Reinier de Graaf Gasthuis en ds. Taco Smit, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft. Organist is Bas de Vroome. Medewerking wordt verleend door de cantorij van de International Student Church.

 

De dienst duurt ongeveer een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties