Vieringen in de Goede Week

De mooiste week van het jaar, als het gaat om liturgie en om de basis van ons christen-zijn. We vieren het leven, lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Die vieringen van deze week werken als een opeenvolgend liturgisch dramastuk, waarbij we als Gods gemeente met Jezus mee Jeruzalem intrekken, aanzitten in de bovenkamer bij het laatste avondmaal, van nabij het verraad en de arrestatie van Jezus meemaken en hem volgen op weg naar het kruis. Als dan alles stil lijkt te worden, begint in de schemer van zaterdagavond voorzichtig het licht weer te branden. We brengen het de kerk in als eerste voorzichtige teken van Jezus’ opstanding uit de dood. Hoogtepunt van de viering is dat we elkaar juist dat toe mogen wensen: Hij is verrezen. Van harte uitgenodigd om deze week voluit mee te vieren!

Op 14 april vieren we Palmzondag. Buiten de kerk zullen we de palmtakken wijden om daarna met Jezus mee Jeruzalem binnen te trekken; een feestelijk moment. Tijdens de eucharistievering slaat de sfeer om en begint de Lijdensweek. 

Op woensdag 17 april, 19.30 uur, zal de Chrismamis in onze kathedraal in Utrecht plaatsvinden. Een feestelijk hoogtepuntje in de Goede Week waarin de bisschop de drie oliën zal wijden die het hele komende jaar bij sacramentsbedieningen gebruikt zullen worden. Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd. 

Donderdag 18 april zullen we om 20.00 uur de Avondmis van Witte Donderdag vieren. Een maaltijd van dienstbaarheid die eindigt in de verlatenheid van de Hof van Olijven. 

Vrijdag 19 april om 20.00 uur de Heilige Dienst van Goede Vrijdag. We komen samen om te luisteren naar het verhaal van het lijden en we zullen het kruis in de kerk oprichten, dat zelfs in de duisternis van Goede Vrijdag een teken van de overwinning is. 

Zaterdag 20 april om 21.30 uur is de plechtige paaswake, waarin we aan de traditionele lezingen horen hoe het leven de dood overwint. PKN-gemeente Binnenstad-Vrijenban is dit jaar onze gast. 

Zondag 21 april om 10.00 uur vieren we onze Paasmorgendienst ook samen met de PKN-gemeente Binnenstad Vrijenban in de Nieuwe Kerk op de Markt.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties