Kijken in de ziel in de schuilkerk

Delft en de TU, Delft en wetenschap; ze horen bij elkaar. Maar wetenschap en de kerk en wetenschappers en de kerk? Die worden nogal eens als onverenigbaar gezien. Waarom eigenlijk? De Schuilkerk werd ooit gebouwd in een tijd dat geloofs- en gewetensvrijheid niet vanzelfsprekend waren. Nu is die vrijheid wel vanzelfsprekend. In die vrijheid nodigen we in de Schuilkerk het komende jaar vier prominente wetenschappers van de TU uit. Zij krijgen in de kerk een podium om over hun eigen actuele onderzoek te vertellen. Na deze presentatie gaan we met de wetenschappers in gesprek over hun drijfveren, inspiratie, motivatie, ethiek en zingeving. Wat drijft hen? Hoe zien zij de rol van hun werk en onderzoek als het gaat over bijvoorbeeld de toekomst van de wereld en het welzijn van mensen? Een inhoudelijk gesprek waar we als kerk graag ruimte voor scheppen. Iedereen is welkom! Data: donderdag 20 september 2018, 22 november 2018, 7 maart 2019, 13 juni 2019. Aanvang: 20.00 uur. Koffie vooraf en een drankje na afloop. De toegang is gratis, maar ene vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Donderdag 13 juni: dr. Timon Idema (theoretische biofysica), idemalab.tudelft.nl.

 

 

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties