Zondag 27 mei: Allerheiligste Drie-Eenheid

De eerste zondag na Pinksteren vieren we het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid. Het feest van het mysterie dat God is. De liturgische kleur is wit. We lezen uit Exodus 3, Romeinen 8 en Johannes 3, 1-16.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties