Vieringen tussen kerst- en veertigdagentijd

Nadat we op zondag 2 februari met Lichtmis de kerstcyclus hebben afgesloten, volgen er dit jaar nog drie zondagen in de "gewone" tijd na Epifanie. Op deze zondagen lezen we het eerste hoofdstuk uit de Bergrede zoals opgetekend in het evangelie volgens Matteüs. Op woensdag 26 februari begint de voorbereidingstijd voor Pasen met Aswoensdag, ook dan lezen we nog uit de bergrede.

Zondag 9 februari: Vijfde zondag na Epifanie. We lezen Matteüs 5, 13-16 (jullie zijn het licht van de wereld).

Zondag 16 februari: Zesde zondag na Epifanie. We lezen Matteüs 5, 17-26 (over de vervulling van de wet).

Zondag 23 februari: Zevende zondag na Epifanie. We lezen Matteüs 5, 33-48 (hebt uw vijanden lief).

Woensdag 26 februari: Aswoensdag. We lezen Matteüs 6, 1-6 en 16-21 (over het bidden en het vasten).

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties