Vieringen in oktober: Parabels over het Koninkrijk van God

De eerste drie zondagen van oktober vervolgen we de lezingen uit het Evangelie volgens Matteüs. Alle drie deze zondagen hebben een Evangelielezing waarin Jezus in parabels vertelt over het Koninkrijk van God. Jezus probeert in deze verhalen een beeld te geven van Gods verhouding met, of meer nog Gods houding naar mensen. Niet zelden staat Jezus hierin zelf centraal, zonder dat hij zichzelf noemt. Niet zelden worden we hierdoor opgeroepen stil te staan bij wie God is, wie Hij voor ons is, hoe Hij zijn verhaal met ons gaat en bovenal hoe wij zelf in dat verhaal staan. De catechese van het leesrooster.

Zondag 1 oktober: Matteüs 21, 28-32, parabel van de twee zonen.

Zondag 8 oktober: Matteüs 21, 33-43, gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.

Zondag 15 oktober: Matteüs 22, 1-14, gelijkenis van de onwillige genodigden.

Zondag 22 oktober vieren we de feestdag van onze patrones Sinte Ursula en haar metgezellinnen. Een feest dat rood kleurt. Rood van het martelaarsbloed, maar vooral ook rood van het vuur van de heilige Geest. ’t Baghijnekoor zal aan deze viering meewerken.

Zondag 29 oktober vieren we de feestdag van alle heiligen, het feest van het hemelse Jeruzalem.

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties