Vieringen in november

In de laatste weken van het kerkelijk jaar lezen we uit hoofdstuk 24 en 25 van Matteus, waar Jezus spreekt over de voleinding van de wereld. We lezen eerst twee delen uit hoofdstuk 25 (de gelijkenis van de talenten en de bekende tekst over de werken van de barmhartigheid) en sluiten af met de rede over de laatste dingen ("Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet u dat de zomer in aantocht is."). Bij de evengelielezingen staan oudtestamentische toekomstvisioenen van Jesaja, Ezechiël en Daniël, en de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.

Zondag 8 november: Matteus 25, 14-34: Gelijkenis van de talenten.

Zondag 15 november: Matteus 25, 31-46: Het laatste oordeel / de werken van de barmhartigheid.

Zondag 22 november: Matteus 24, 15-35: Jezus' rede over de laatste dagen: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan."

Op zondag 29 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties