Vieringen in juni en juli: vierluik over de zending van de apostelen

In de vier weken na het feest van de allerheiligste Drie-Eenheid, wat zelf volgt op Pinksteren, leidt ons leesrooster ons naar Mattheüs 10-11, waarin de apostelen de wereld in gezonden worden. Deze vier zondagen lezen we

zondag 18 juni: Matteüs 9,35 – 10,15 (zending van de twaalf)

zondag 25 juni: Matteüs 10, (16-23) 24-33 ("Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.")

zondag 2 juli: Matteüs 10, 34-42 ("Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft.")

zondag 9 juli: Matteüs 11, 25-30 (voor wijzen verborgen, aan kinderen geopenbaard)

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties