Vieringen in de Paastijd

Christus is verrezen! In de Paasnacht vierden we de opstanding van de Heer. De Paastijd loopt door tot de vijftigste dag van Pasen, waarop we Pinksteren vieren. In deze tijd is de liturgische kleur het wit van het Paasfeest. In onze zondagse vieringen lezen uit de evangelies volgens Lucas en Johannes. Daarbij lezen we teksten uit het Oude Testament, en elke zondag een fragment uit de Openbaring van Johannes.

Zaterdag 20 april - Paaswake - 21:30h

Zondag 21 april - Eerste zondag van Pasen - viering in de met en bij de PKN gemeente Binnenstad-Vrijenban.

Zondag 28 april - Tweede zondag van Pasen - Jezus ontmoet de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35).

Zondag 5 mei - Derde zondag van Pasen - Jezus ontmoet zijn leerlingen in Jeruzalem (Lucas 24: 35-48).

Zondag 12 mei - Vierde zondag van Pasen - zondag van de goede herder (Johannes 10: 22-30).

Zondag 19 mei - Vijfde zondag van Pasen - zondag van het gebod van de liefde (Johannes 13: 31-35).

Zondag 26 mei - Zesde zondag van Pasen - zondag van de vrede (Johannes 14: 23-29).

Zondag 2 juni - Zevende zondag van Pasen - zondag van de belofte van de Geest (Johannes 14: 15-21).

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties