Zondag 12 februari: "Denk niet dat ik gekomen ben om wetten af te schaffen"

Op de zesde zondag na Epifanie lezen we verder in het Evangelie volgens Mattheüs over de bergrede, Jezus' alternatief voor het recht van de sterkste. In onze viering van Woord en Gebed is de liturgische kleur groen. We lezen uit Jezus Sirach 15, 1 Korintiërs 2 en Matteüs 5, 17-26.

Meer informatie over onze vieringen vindt u hier.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties