Zondag 5 februari: "Gij zijt het zout der aarde"

Op de vijfde zondag na Epifanie lezen we in het Evangelie volgens Mattheüs over de bergrede, Jezus' alternatief voor het recht van de sterkste. In onze Eucharistieviering is de liturgische kleur groen. We lezen uit Jezus Sirach 32, 1 Korintiërs 2 en Matteüs 5, 13-16.

Meer informatie over onze vieringen vindt u hier.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties