Zondag 29 januari: Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel

 

Op de vierde zondag na Epifanie vieren we het Feest van de Opdarcht van de Heer. We lezen in het Evangelie volgens Lucas hoe Maria en Jozef met Jezus naar de tempel in Jeruzalem gaan om hem, als oudste zoon, volgens de Joodse wet op te dragen en vrij te kopen met een offer. In de tempel ontmoeten ze Simeon en Hanna, het moment is weergegeven in het altaarschilderij in onze kerk. In onze eucharistieviering is de liturgische kleur het wit van het feest. We lezen uit Maleachi 3, 1 Hebreeën 2 en Lucas 2, 22-32.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties