Kringen

Onze parochie heeft met de Evangelisch Lutherse Kerk aan het Noordeinde een sterke band. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de gezamenlijke gesprekskring rond de Benedictijnse spiritualiteit, die al jaren bestaat. 

Een eigen gesprekskring rond het boek van Aartsbisschop Joris Vercammen Oud- en nieuw-katholiek start in oktober 2015. 

De meditatiegroep houdt eens per maand een gesprek na de meditatie over het boek Niemand heeft God ooit gezien. 

Alle kringwerk wordt gedeeld met de kleine kerken rond de Oude Delft in de zogenoemde 'Grachtengordel oecumene'.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties