Sterven en uitvaart

In de laatste fase van een mensenleven komen er veel vragen op. Vaak komt ook de behoefte op om deze tijd op bijzondere wijze te markeren. Hiervoor kunt u de pastoor vragen om bijstand in de laatste levensfase. Pastoraal gesprek, ontvangen van de communie op het ziek- of sterfbed en de ziekenzalving behoren tot de mogelijkheden. 

Ook na het sterven van een dierbare kan een pastoraal gesprek helpen bij de verwerking van het verdriet of de pijn. 

Ten slotte zijn er mogelijkheden om de begrafenis of crematie vanuit een christelijke overtuiging vorm te geven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de kerk op het Bagijnhof, maar ook in een ander kerkgebouw, een aula, rouwcentrum of crematorium. 

Voor het gebruik van de kerk gelden de verhuurvoorwaarden van de kerk. Voor de dienstverlening van de pastoor wordt een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage komt ten goede aan de parochie. 

Indien iemand in stervensnood is of overleden, verzoeken we de naasten telefonisch contact op te nemen met de pastoor. Ook voor meer informatie kunt u bij de pastoor terecht. Zijn gegevens vindt u  hier. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties