Doop

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis in het leven van mensen. Er kan behoefte zijn om dat moment op een speciale wijze te markeren. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden. 

Ten eerste is er de kinderzegen. Hierbij wordt er voor uw kind gebeden en wordt het gezegend. Daarbij spreken we de wens uit dat het mag opgroeien tot een evenwichtig en gelukkig mens. 

Een andere mogelijkheid is de doop. Door de doop worden kinderen opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Daarmee wordt een kind (of ook een volwassene die nog niet gedoopt is) christen. Door de doop in een Oud-Katholieke Kerk betekent dat ook automatisch dat een kind of een volwassene lid wordt van de Oud-Katholieke Kerk. Dopen gebeurt namelijk binnen een gemeenschap en kan daar niet los van staan. 

Dopen gebeurt bij voorkeur tijdens de zondagse eucharistieviering. Op verzoek kan er ook een aparte doopviering zijn. Hiervoor gelden dan wel de huurvoorwaarden voor de kerk. Voor de dienstverlening van de pastoor wordt in dat geval een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage komt ten goede aan de parochie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de pastoor. Zijn gegevens vindt u  hier. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties