Pastoraat

Er zijn in elk mensenleven momenten waarop het goed kan zijn om op een of andere manier te reflecteren op het leven en hoe je daar als mens in staat. Een pastoraal gesprek is in die zin iets anders dan een gesprek met een hulpverlener of psycholoog. Een pastor betrekt in het gesprek niet alleen je eigen leven, je eigen gevoelens en emoties, maar ook vragen naar zingeving. Daarin speelt een rol hoe je als mens staat tegenover je omgeving, je medemens, de wereld en God. 

Er zijn tal van momenten waarop het prettig kan zijn in gesprek te gaan met een pastor: ziekte en levenseinde, studiekeuze, problemen op het werk of in een relatie, vragen rondom spiritualiteit. 

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of meer informatie willen, neemt u dan contact op met pastoor Jan van der Steen. Zijn gegevens vindt u hier. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties