Wat doen we?

Onder deze rubriek vindt u de verschillende activiteiten binnen onze eigen parochie, maar ook die in het bredere veld van de oecumene. 

De vieringen zijn de kern van ons kerkzijn. Daarnaast zijn er verbindende activiteiten, waarvan enkele in de vorm van een vaste gespreksgroep. Regelmatig zijn er kortlopende projecten op het gebied van zang, gebed en gesprek, onder andere in Advent, de Vastentijd  en Pinksteren. 

Wij willen een kerk voor de buurt zijn en denken daarbij ook aan de kinderen. 

Wij hechten aan een goede samenwerking met andere kerken zonder verlies van ieders eigenheid. Dit alles krijgt gestalte binnen de Raad van Kerken Delft, in kleiner verband binnen de Grachtengordel-oecumene en de Spoorzone kerken en in het bijzonder in de samenwerking met onze 'lutherse buren' op het Noordeinde. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties