Uit de Oecumene december 2013

Gebedsweek voor de eenheid

Van 19 tot en met 26 januari vindt weer de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid plaats. Op woensdag 22 januari zal de viering in onze kerk zijn om 19.30 uur. Op zondagavond 26 januari zal de afsluitende viering zijn, in de Maria van Jessekerk. Mogelijk neemt de aartsbisschop hierin de overweging voor zijn rekening.

Voor het weekoverzicht, klik hier.

In oktober deed Robin mee met de 'zegen voor mens en dier'. Kijkt u daarvoor hier.

Op 13 november was er een 'pastoresontbijt' in onze kerk.  Zie daarvoor dit bericht.

Op 17 november was onze kerk de locatie voor een 'spoorzonedienst'. Ook daarvan vindt u elders op onze website bericht. Klikt u daarvoor hier.

Zo waren er weer veel gezamenlijk activiteiten voor de verschillende kerken in Delft. Op veel terreinen is samenwerken van belang. Elke kerk bewaart wel haar eigenheid. Je kunt echter van elkaar leren. Onderling respect is een voorwaarde. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties