Afkondigingen verdwijnen?

In de gemeentevergadering van afgelopen maart bespraken we al een keer het nut en de vorm van de afkondigingen. In het kerkbestuur hebben we daar nog verder over gesproken.

Vanaf de eerste zondag van Advent gaan we de afkondigingen experimenteel achterwege laten. Alle informatie over de dienst staat op de liturgiewijzer. Nieuws over activiteiten in de komende week en wat bijzonderheden voor gasten komen op de achterkant te staan. We hopen zo de stille voorbereiding voor de dienst vast te kunnen houden tot het openingsgezang.

Robin.

 
 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties