Eigen radioprogramma voor de kerken?

Eigen radioprogramma door de Delftse kerken ??

Stadsradio Delft heeft bij de Raad van Kerken Delft de vraag neergelegd of er belangstelling is om wekelijks een uurtje radio te maken over het kerkelijk leven in Delft.

Stadsradio Delft stelt de studio ter beschikking, zorgt voor een technicus en betaalt de rechten van afgespeelde muziek. De Raad van Kerken Delft wordt dan geacht de gehele samenstelling van het programma te regelen, dus presentatoren en redactie te leveren en onderwerpen te kiezen. Stadsradio denkt aan een live-uitzending vanuit de studio waarbij in een 1 uur durend programma de agenda van kerkelijke gebeurtenissen voor de komende week wordt gepresenteerd aan de inwoners van Delft. Gelardeerd met muziek, voor een breed publiek.

Omdat het tijdrovend is om elke week een programma voor te bereiden (onderwerpen kiezen, gasten uitnodigen, muziek selecteren, afwisseling in het programma brengen en tegelijkertijd herkenbare punten) is het uitgesloten dat een paar personen deze taak op zich nemen. Continuïteit moet gegarandeerd zijn; als we hieraan beginnen als kerken in Delft is het niet de bedoeling dat we na een paar uitzendingen stoppen. Het is daarom gewenst dat we drie redacties samenstellen. Elke redactie inclusief eigen presentator maakt dan een keer per drie weken een uitzending.

De Raad van Kerken Delft is een overlegplatform met een klein bestuur en weinig andere vrijwilligers, en heeft dus ten enen male onvoldoende capaciteit. Niet erg, want het radio- programma is nadrukkelijk een uitzending van de kerken (gezamenlijk).

Er zijn dus veel vrijwilligers uit de Delftse kerken nodig. Bij voorkeur van diverse denominaties, en een mix van jong, oud, man en vrouw.

Voorlopig zijn de uitzendingen gepland op vrijdagmiddag tussen 17 en 18 uur. Een opname van het programma wordt later in de week nogmaals uitgezonden.

We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, mensen die de muzieksamenstelling doen, mensen die publiciteit rond de uitzendingen willen verzorgen en plaatsvervangers. Ervaring is niet noodzakelijk.

Bij de Raad van Kerken Delft zijn dertien kerkgenootschappen aangesloten; als vanuit elke kerk (tenminste) een vrijwilliger bereid is om een keer per drie weken enkele uren te besteden aan een radio-uitzending, kunnen we als kerken gezamenlijk prachtige uitzendingen maken en het Delfts publiek wekelijks het kerkelijk leven in Delft voorschotelen. Een unieke kans om de aandacht te vestigen op de présence van de kerken.

Als er voldoende vrijwilligers zijn, zal de Raad van Kerken Delft een bijeenkomst organiseren met alle aspirant-radiomakers en gaan we praten over taakverdeling, format van het programma, opleiding et cetera. Maar eerst dienen er voldoende vrijwilligers te zijn!

Inlichtingen/aanmelden (graag voor 12 november) bij René Kok:info@kerkendelft.nl of 06-17276366.

Bron: Nieuwsbrief Raad van Kerken Delft.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties