Hernieuwde vraag ISF en ISOFA om vrijwilligers

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds en de Stichting ISOFA doen een oproep voor medewerkers. Hieronder vindt u hun brief enigszins aangepast aan het doel.

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds en de Stichting ISOFA verrichten al jaren namens u en de andere aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen diaconaal werk voor de armen van Delft. Daardoor zijn we namens u tastbare aanwezigheid van God in deze wereld en geven we op deze wijze een getuigenis van Gods liefde en barmhartigheid.

U maakt dat mogelijk door ons diaconaal geld ( ISF ) en mensen ( ISF en ISOFA ) ter beschikking te stellen. Door dat geld en door die mensen zijn we in staat om ons werk namens u te doen: mensen in geldnood helpen ( ISF ) en anderen te begeleiden op hun weg uit de financiële noodsituatie ( ISOFA ).

Deze mensen zijn ons dankbaar voor de geboden hulp. Maar eigenlijk geldt hun dank in de eerste plaats u, die het mogelijk maakt, dat wij dit werk doen.

Vorig jaar hebben wij een indringend beroep op u gedaan om meer geld. Dat was nodig om in de enorme vraag om financiële hulp te kunnen voorzien. U heeft daar geweldig op gereageerd. In 2013 verwachten we, dat we de vraag om financiële bijstand goed aan zullen kunnen.

Maar naast geld hebben we ook meer mensen nodig vanuit de kerken, die dit werk daadwerkelijk uitvoeren. In april jl hebben we een uitnodiging gestuurd naar alle kerken met een oproep om meer mensen. Daar is nauwelijks op gereageerd. Wel krijgen we nieuwe mensen vooral van buiten de kerk. Dat geeft niet wanneer deze mensen zich kunnen vinden in onze doelstellingen (we doen dit werk vanuit onze christelijke overtuiging dat God ons roept de armen van deze wereld te helpen) maar het is geen goede zaak, wanneer onze medewerkers voor een te groot deel gaan bestaan uit niet-kerkleden. Dan komt onze missie niet meer in alle facetten goed tot zijn recht.

Daarom deze oproep aan de leden van uw parochie om mee te gaan werken met het ISF of ISOFA. 

Belangstellenden, die zich aansluiten, krijgen na een introductieperiode een gedegen training om hen toe te rusten tot het werk, waarmee we bezig zijn.

We hopen, dat deze oproep zal leiden tot de noodzakelijke uitbreiding van het aantal medewerkers van het ISF of ISOFA.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende,

Kees Koch, secretaris bestuur ISF en ISOFA

Email: kkoch@kpnmail.nl

Tel: 015 - 2562578

Kijkt u voor informatie op onze website onder 'diaconie' bij het ISF en de links eronder. Klik daarvoor hier.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties