Afkondiging pastoorswisseling Delft

 

Vandaag , 13 oktober 2013, las onze secretaris Jaap Dawson onderstaande afkondiging voor  bij de mededelingen vóór de viering. Er volgde een  hartelijk applaus in de richting van pastor Robin Voorn, die vandaag celebreerde. Na de viering kreeg hij verschillende gelukwensen met zijn aanstaande benoeming tot 'pastoor van Delft'. 

Pastoor Wietse van der Velde wensen wij geluk met zijn aanstaande benoeming naar Hilversum en veel succes bij alle voorbereidingen voor de komende verhuizing. Met zijn afscheid zullen we zeker wat meer woorden besteden aan zijn vertrek uit de Delftse (en Haagse) parochie!

 

 

  

Utrecht, 13 oktober 2013

Broeders en zusters,

Het is het beleid van het Collegiaal Bestuur om pastoors niet langer aan een parochie te verbinden dan minimaal zeven en maximaal tien jaar. Zowel de pastoors als de parochies zijn gebaat met een frisse start na een langjarige periode.

Voortvloeiend uit dat beleid zijn door mij met uw pastoor en met het kerkbestuur gesprekken gevoerd over een mogelijke mutatie naar een andere parochie.
In overleg met alle betrokkenen en met instemming van het Collegiaal Bestuur kan ik u melden dat pastoor van der Velde in de loop van het eerste kwartaal van 2014 zal worden belast met het pastoraat van de parochie Hilversum.
Priester Robin Voorn is in uw parochie al enige tijd werkzaam als assisterend pastor en zal nu ook formeel tot pastoor van uw parochie benoemd worden en de taken van pastoor van der Velde overnemen.

Er is nog overleg gaande over de exacte datum waarop deze wisseling van de wacht zijn beslag kan krijgen en wanneer het afscheid van de parochie zal worden georganiseerd.

Ik hoop van harte dat u met genegenheid zult terugkijken op de jaren dat pastoor van der Velde u heeft gediend en dat u uw nieuwe herder met alle welwillendheid zal willen ontvangen.

Met broederlijke groet,

+ Joris Vercammen
Aartsbisschop van Utrecht

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties